Cechy kredytu w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym – co powinieneś wiedzieć?

Nazywany również linią kredytową kredyt w rachunku bieżącym jest sposobem na szybki dostęp do dodatkowych środków. Cel wydatku nie ma znaczenia. Każda wpłata na konto niweluje dług, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty. Jest to więc jeden z tańszych produktów tego typu.

Cechy kredytu w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest rodzajem kredytu gotówkowego. W przypadku osób fizycznych wiąże się z kontem osobistym, a u przedsiębiorców z kontem firmowym w ramach tego samego banku. Instytucja finansowa może udzielić klientowi limitu na podstawie jego zdolności kredytowej. Czasem da się podwyższyć maksymalną kwotę np. poprzez wykazanie wyższych dochodów czy spłacenie innych zobowiązań. Najprościej mówiąc, linia kredytowa oznacza, że jeśli klient ma na koncie 2 tys. zł, a limit wynosi 3 tys. zł, to jest w stanie wypłacić lub zrealizować transakcje o łącznej kwocie do 5 tys. zł. Limit odnawia się po zapewnieniu wpłat na pełną sumę. Taka elastyczność pozwala na pokrycie nieprzewidzianych wydatków bez czekania na decyzję banku tak jak w przypadku innych kredytów. Bank może pobierać roczną opłatę za udzielenie limitu oraz odsetki za wykorzystane środki, które nie zostały uzupełnione przez odpowiednie wpływy. Koszt kredytu oparty jest o oprocentowanie zmienne według stawki WIBOR, która jest z kolei zależna od stóp procentowych – aktualnie najniższych w historii ze względu na panującą pandemię. W przypadku przedsiębiorców należy wykazać, że środki z kredytu są związane z działalnością i prowadzą co zwiększenia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła.

Kredyt w rachunku bieżącym a debet

Warto odróżnić te dwa produkty. Mają one co prawda cechę wspólną, jaką jest powiązanie z konkretnym kontem, ale są też istotne różnice. Debet to dodatkowy limit na rachunku i nie wymaga podpisania dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku opisywanego w tym artykule produktu. Możliwe do uzyskania kwoty są jednak znacznie mniejsze – do ok. 1 tys. zł w porównaniu do kilku tysięcy w przypadku osoby fizycznej. Inny jest też termin spłaty. Jest on określony w umowie kredytu w rachunku bieżącym i może oznaczać czas spłaty trwający nawet do roku. Debet należy zwykle uregulować w ciągu miesiąca od wykorzystania. Plusem jest brak dodatkowych opłat i prowizji (w przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym), a minusem dość wysokie odsetki w razie spóźnienia.

Jak otrzymać kredyt w rachunku bieżącym?

Niektóre banki wymagają posiadania konta osobistego lub firmowego od pewnego czasu, by klienci mogli otrzymać linię kredytową. Czasem liczy się też stały wpływ dochodów na rachunek, co sprzyja wiarygodności wnioskującemu…

Pełny artykuł autorstwa Diany Klimowicz znajdziecie na portalu money.pl pod linkiem

https://direct.money.pl/artykuly/porady/kredyt-w-rachunku-biezacym-co-powinienes-wiedziec.html